Tag Archives: tabarruj

ikhtilath-tabarruj-khalwat

Hukum Khalwat, Ikhtilath dan Tabarruj

Ust. Abul Fadhl Shobaruddin Bin Arif Pertanyaan : Budaya Khalwat, Ikhtilath dan Tabarruj sudah menjadi corak kehidupan banyak perempuan masa kini. Tolong dijelaskan hukum syari’at dalam hal tersebut. Jawab :…